Dùng khí CO2 trong phòng cháy chữa cháy

Giới thiệu tính chất vật lý và hóa học của khí CO2 và tác dụng chữa cháy của CO2

Updated at 2017-02-06

Danh mục cơ sở có nguy hiểm cháy nổ

Các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao, bạn có thể tham khảo để xem cở sở của mình có phải trang bị thiết bị PCCC hay không

Updated at 2017-02-06

Tìm hiểu về tính chất và tác dụng của nước

Tìm hiểu về tác dụng chữa cháy của nước và một số tính chất hóa học của nước, vì sao nước là chất chữa cháy phổ biến nhất hiện nay

Updated at 28/09/2018

Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới

Luật phòng cháy chữa cháy áp dụng đối với nhà ở và khu dân cư, phương tiện giao thông cơ giới. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

Updated at 2017-02-06

Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Điều 15 luật phòng cháy chữa cháy về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Updated at 2017-02-06

Phòng cháy chữa cháy cho cơ sở sản xuất, sửa chữa, kinh doanh

Luật phòng cháy chữa cháy, điều 22 áp dụng cho các hoạt động kinh doanh khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật tư, hàng hoá khác có nguy hiểm về cháy, nổ

Updated at 04/10/2018

Chữa cháy vách tường là gì

Chữa cháy vách tường là gì, giới thiệu hệ thống chữa cháy vách tường

Updated at 28/09/2018

Nguyên nhân gây cháy nổ

Các nguyên nhân gây cháy nổ

Updated at 28/09/2018

Bột chữa cháy ABC là gì

Định nghĩa bột chữa cháy ABC, bột chữa cháy ABC là gì

Updated at 2017-02-06