Đầu báo khói BEAM SPC-24 Hochiki

Mặt nạ chống khói KT-40

Bảng nơi để bình chữa cháy + hướng dẫn sử dụng bình

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 6L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 4L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 3L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 2L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 0.8L

Bình chữa cháy công nghệ sinh học ecosafe

Cuộn vòi chữa cháy OSW Germany DN65

Vòi chữa cháy OSW công nghệ Đức

Bột ABC khối lượng 8kg

Bột ABC khối lượng 4kg

Bột BC trọng lượng 1kg