Bình chữa cháy xe đẩy 35kg

Dập tắt các đám cháy dầu mỏ , chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy..

Chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng khí, ngoại trừ thiết bị điện

Bình mini loại 2kg phù hợp cho các đám cháy nhỏ

Bình chữa cháy mini 1kg bột ABC