Khả năng dập tắt nhanh đám cháy lớn, dùng xe đẩy thuận tiện di chuyển

Chất chữa cháy 5kg, trọng lượng toàn bình 17,5kg

Thích hợp sử dụng trong nhà máy, văn phòng, trường học, khách sạn