Sử dụng cho xe ôtô, xe máy và nhiều phương tiện khác

Bình chữa cháy Foam 9 lít