Điện áp nguồn 220V AC- 50Hz

Chế độ sạc tự động ngắt mạch điện khi đủ điện bình

Sản xuất tại Việt Nam

Đèn lối thoát Super Led 220v

Nguồn điện AC 220V/50Hz, Pin sạc 3.6 V 700 mA

Nguồn điện AC 220V/50Hz, Bình khô 3.6 V 700 mA

Nhận gia công đèn Exit theo mẫu

Bóng tuýp 30cm x 10w Acquy khô