Bình chữa cháy tự động

Dập tắt đám cháy như gỗ, giấy, vải, chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy

Phù hợp bảo vệ những không gian nhỏ