Đặc điểm cấu tạo, sử dụng và hoạt động của đèn sự cố

Last updated 28/09/2018

Đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo và cách sử dụng đối với các loại đèn sự cố

a. Thông tin chung

  • Đèn sự cố được sử dụng để cung cấp ánh sáng khẩn cấp cho những trường hợp mất điện hay cần nguồn ánh sáng gấp.
  • Khi mất điện, đèn sẽ tự động bật sáng, sau khi có điện trở lại, đèn sẽ chuyển sang chế độ sạc pin, khi pin đầy, sẽ tự động ngắt sạc.
  • Đèn có công tắc để dùng trong trường hợp cần thiết phải sử dụng đến ánh sáng.

b. Sơ đồ cấu tạo, hoạt động.

sơ đồ cấu tạo hoạt động của đèn sự cố

Khi trong điều kiện bình thường có nguồn điện, đèn sẽ ở chế độ sạc pin, việc sạc pin diễn ra liên tục đến khi đầy thì sẽ tự động ngắt, khi bị mất điện, đèn sẽ tự sáng, sáng một hay hai bóng là do chúng ta bật công tác sử dụng 1 hay 2 bóng cùng lúc. Khi có điện trở lại, đèn sẽ quay về chế độ sạc ban đầu và bóng đèn sẽ tắt.

c. Nguồn điện cung cấp

Có thể chuyển đổi nguồn từ 230V AC xuống 12V AC bằng biến áp, khi đó, chuyển từ AC sang DC bằng cấu chì, Diode.

Pin Li-ON sử dụng 3,7V, cực đại 4,7V.

Sử dụng bóng  LEDs chiếu sáng, tùy vào loại đèn mà có số lượng led khác nhau.