Các loại biển báo cấm lửa cấm thuốc kích thước khác nhau

Vòi chữa cháy nhựa PVC DN50 dài 20m, chịu áp lực 13bar

Vòi chữa cháy phi PVC DN50 10bar.

Thương hiệu SRI Maylaysia

Tủ hộp chữa cháy kích thước 50 70 22

Tủ hộp chữa cháy kích thước 45 65 22

Tủ đựng vòi chữa cháy lăng chữa cháy

Tủ đựng dụng cụ chữa cháy, tủ đựng vòi chữa cháy

Bình chữa cháy Foam 9 lít

Khả năng dập tắt nhanh đám cháy lớn, dùng xe đẩy thuận tiện di chuyển

Chất chữa cháy 5kg, trọng lượng toàn bình 27,5kg