Hệ thống cung cấp nước

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-09

Hệ thống cung cấp nước có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ lượng nước theo yêu cầu sử dụng. Các hệ thống cung cấp nước gồm các loại công trình thu, xử lý nước, vận chuyển nước đến nơi tiêu thụ.

Phân loại hệ thống cung cấp nước.

Các hệ thống cung cấp nước được phân loại theo đối tượng phục vụ, phương pháp vận chuyển và theo phạm vi cung cấp nước.

Phân loại theo đối tượng phục vụ gồm có:

• Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu của con người như ăn, uống, tăm giặt...Đây là hệ thống phổ biến và chiếm tỉ lệ lớn trong các loại hệ thống cung cấp nước. Loại nước dùng trong sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh, nước sạch theo tiêu chuẩn.

• Hệ thống cung câp nước sản xuất, là hệ thống cung cấp nước cho các công ty trong quá trình sản xuất. Đối với loại nước này, cần có một số yêu cầu cụ thể chẳng hạn như nước dùng làm mát, nước làm sạch, dùng trong sản xuất chế biến...thì có các yêu cầu khác nhau tùy loại như độ sạch, áp suất bơm, khối lượng nước cần đủ...

• Hệ thống cung cấp nước chữa cháy, là tổ hợp các thiết bị đảm bảo việc cung cấp nước theo yêu cầu chữa cháy đối với các loại đám cháy trong khu dân cư và khu công nghiệp.

Chúng ta có thể kết hợp các hệ thống làm một nếu cần thiết nhằm giảm thiểu chi phí. Tùy theo yêu cầu cụ thể về lưu lượng và chất lượng nước có thể kết hợp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt với hệ thống cung cấp nước sản xuất. Hệ thống cung cấp nước chữa cháy cũng thường được thiết kế hợp với hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất vì khả năng cháy không xảy ra thường xuyên.

Phân loại theo phương pháp vận chuyển

• Hệ thống cung cấp nước có áp lực, là đường ống vận chuyển nước từ nguồn đến nơi tiêu thụ, nhờ áp lực của máy bơm.

• Hệ thống cung cấp nước tự chảy, là hệ thống đường ống dẫn nước nhờ chênh lệch độ cao giữa nơi cấp nước và nơi tiêu thụ nước, chẳng hạn lấy nước từ hồ trên núi dùng cho sinh hoạt, sản xuất của dân cư dưới đồng bằng gần đó.

Phân loại theo phạm vi phục vụ

Hệ thống cung cấp nước có thể phục vụ một đối tượng như một khu dân cư, một cơ sở công nghiệp, hoặc một số đối tượng khác, chúng ta gọi là hệ thống cung cấp nước theo nhóm.

Nếu hệ thống cung cấp nước phục vụ cho một số cơ sở lớn, nằm cách xa nhau thì gọi là hệ thống cung cấp nước khu vực.