Cơ bản về sử dụng khớp nối vòi chữa cháy

Cơ bản về sử dụng khớp nối vòi chữa cháy

Đăng bởi: Nguyễn Minh Long(pccckimlong114@gmail.com) | Last updated 2015-07-13

Khớp nối vòi chữa cháy có nhiều loại khác nhau, từ chất liệu như khớp nối bằng đồng, khớp nối bằng gang đến đường kính, cơ bản có 2 loại đường kính là 50mm và 65mm tương ứng sử dụng cho 2 loại vòi chữa cháy đường kính 50mmvòi chữa cháy đường kính 65mm (D50 , D65).

Khớp nối giúp nối 2 vòi chữa cháy lại với nhau, và nối vòi chữa cháy với van góc trụ tiếp nước, cũng dùng để nối vòi với lăng phun chữa cháy. Bộ 3 khớp nối, vòi chữa cháy và lăng phun chữa cháy luôn đi với nhau.