Hệ thống báo cháy

Trung tâm báo cháy horing 16 đến 64 kênh có nhiễu điện từ

Còi và đèn chớp báo cháy Đài Loan phát hiện và báo hiệu khi có đám chá

Đèn báo phòng mắt to

ĐÈn báo cháy horing AH 9719

Nút nhấn báo cháy tròn không đế

Đầu báo khói kết hợp báo nhiệt

Chuông báo cháy 4 inch

Chuông báo cháy 6 inch 12v

Chuông báo cháy 6 inch 24V

Bình test đầu báo khói Smoke Detector Tester

Đầu báo nhiệt gia tăng CE

Đầu báo khói horing photo 4 dây 0311-4

Đầu báo khói quang CE 2 dây 2 đèn chớp xuất xứ Đài Loan