Hỗ trợ bán hàng 0886 246 114
Hỗ trợ kỹ thuật 02866566422
Email báo giá pcccquangphat@gmail.com
CÔNG TY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY QUANG PHÁT 262 Quốc lộ 1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo trì nạp sạc bình chữa cháy

KIỂM TRA BẢO DƯỠNG VÀ NẠP LẠI bình chữa cháy được quy định tại TCVN 7345-2

1. Quy định chung

1.1 Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và nạp lại.

1.2 Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều. Các kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng. Chỉ những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo

1.3 Việc bảo dưỡng và nạp lại phải được thực hiện theo sổ tay hướng dẫn thích hợp, sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu thay thế, dầu bôi trơn và các phụ tùng thay thế nhận biết được và được người sản xuất hướng dẫn.

1.4 Bình chữa cháy không còn khả năng bảo dưỡng hoặc nạp lại phải được thay thế bằng một bình dự trữ cùng kiểu và tối thiểu cùng loại và cùng công suất.

2. Kiểm tra

2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.

2.2 Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:

a.Được đặt đúng vị trí quy định;

b.Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra ngoài;

c.Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;

d.Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;

e.Còn đầy (bằng cách cân hoặc nhấc)

f.Không bị hư hỏng, ăn mòn, rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín;

g.Nếu đồng hồ đo áp suất, kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm trong khoảng hoạt động

2.3 Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nào không đảm bảo đúng các điều kiện được liệt kê trong 2.2a và b/ phải có hành động chỉnh sửa ngay.

2.4 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nạp lại được nào không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện của c/,d/,e/,f/ hoặc g/ của 2.2 thì phải tiến hành bảo dưỡng theo qui trình thích hợp.

2.5 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy bằng bột không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều nào của c/, d/,e/,f/ hoặc g/ của 2.2 thì phải loại bỏ.

2.6 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy halon không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện nào của c/, d/,e/,f hoặc g/ của 2.2 thì phải loại bỏ và chất chữa cháy phải được lấy lại hoặc huỷ.

3 Bảo dưỡng

3.1 Quy định chung Tất cả các loại bình chữa cháy, trừ loại được lưu ý ở phục lục C, phải đảm được bảo dưỡng như sau:

a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần;

b/ Thử thuỷ lực đúng kỳ;

c/ Khi có yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Quy trình bào bảo dưỡng phải tiến hành phù hợp với 3.2

3.2 Quy trình đối với tất cả các loại bình chữa cháy

3.2.1 Trong một lần bảo dưỡng, tất cả các loại bình chữa cháy phải:

a/ Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được sử dụng chưa; Sau khi bảo dưỡng, thay thế cơ cấu an toàn và lắp liêm phong mới;

b/ Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đã tiến hành bảo dưỡng theo quy định.

3.2.2 Đối với việc cân nhắc quy trình được thực hiện khi bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay, các loại bình được phân loại như sau:

- Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia, hoặc bọt

- Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột hoặc halon;

- Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia hoặc bọt;

- Loại 4: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là bột;

- Loại 5: Bình chữa cháy các bon dioxide.

4 Nạp lại

4.1 Tất cả các loại bình chữa cháy nạp lại được phải được nạp lại sau khi sử dụng hoặc khi được thanh tra yêu cầu hoặc bảo dưỡng bị thiếu.

4.2 Khi tiến hành nạp lại, phải theo hướng dẫn của người sản xuất.

4.3 Khối lượng chất chữa cháy nạp lại được xác định bằng cân. Khối lượng toàn bộ bình nạp lại phải bằng khối lượng toàn bộ ghi trên nhãn của người sản xuất. Đối với các bình chữa cháy không ghi khối lượng toàn bộ trên nhãn, trên bình phải ghi nhãn vĩnh cửu chỉ khối lượng toàn bộ.

4.4 Sau khi nạp lại, phải tiến hành thử độ kín ở áp suất tồn chứa và với bình chữa cháy và chai khí đẩy tự xả chất chữa cháy. Khi sử dụng phương pháp phát hiện sự rò rỉ bằng chất lỏng, phải lưu ý ngăn sự nhiễm bẩn chất chữa cháy bởi chất lỏng.

4.5 Bình chữa cháy tạo màng nước (AFFF) và bọt tạo màng floprotein (FFFP) phải được nạp lại chất chữa cháy mới theo hướng dẫn của người sản xuất.

4.6 Chỉ được sử dụng chất chữa cháy theo quy định trên nhãn.

4.7 Mỗi loại bột không được trỗn lẫn hoặc bị làm bẩn bởi loại bột khác.

4.8 Không được chuyển đổi bình chữa cháy từ loại này sang loại khác, hoặc không được sử dụng các loại chất chữa cháy khác nhau.

4.9 Không được sử dụng lại bột chữa cháy còn lại trong bình được nạp lại.

4.10 Bình chữa cháy được bảo dưỡng 5 năm hoặc để thử thuỷ lực phải là bình rỗng. Bột không được sử dụng lại trừ khi sử dụng hệ thống thu hồi kín và chất chữa cháy được tồn chứa riêng trong contenơ được bịt kín ngăn không bị nhiễm bẩn. Trước khi sử dụng lại, bột chữa cháy phải được kiểm tra toàn bộ. Khi có nghi ngờ liên quan đến bột, sự nhiễm bẩn hoặc tình trạng của bột thì phải loại bỏ.

4.11 Đối với tất cả lọai bình chữa cháy không dùng nước phải loại bỏ bất kỳ hơi ẩm nào có trong bình rỗng trước khi nạp lại.

4.12 Bình chữa cháy halon chỉ được nạp lại đúng loại tốt hơn và khối lượng chất chữa cháy theo quy định trên tấm nhãn. Halon dùng để nạp lại phải theo quy định của ISO 7201. Bình chữa cháy đã chứa halon không phù hợp với qui định của ISO 7201 không được nạp lại.

Trên đây là một số yêu cầu về nạp bình chữa cháy, bảo trì bảo dưỡng các loại bình chữa cháy. 

Trích dẫn từ TCVN 7345-2

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ

Chat zalo