Biển báo cấm lửa cấm thuốc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Biển báo cấm lửa cấm thuốc, gia công các loại biển báo cấm lửa cấm hút thuốc theo yêu cầu với nhiều loại kích thước chất liệu khác nhau.

Cấm lửa cấm thuốc

 

Biển báo cấm thuốc, cấm lửa thường được lắp đặt tại những nơi công cộng, có nhiều người hoạt động thường xuyên và có nguy cơ cháy nổ.

Lắp đặt biển báo cấm lửa cấm thuốc thường đi liền với Tiêu lệnh nội quy PCCC