Biển báo cấm lửa cấm thuốc

Giá từ 20.000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

Biển báo cấm lửa cấm thuốc, gia công các loại biển báo cấm lửa cấm hút thuốc theo yêu cầu với nhiều loại kích thước chất liệu khác nhau.

Cấm lửa cấm thuốc

 

Biển báo cấm thuốc, cấm lửa thường được lắp đặt tại những nơi công cộng, có nhiều người hoạt động thường xuyên và có nguy cơ cháy nổ.

Lắp đặt biển báo cấm lửa cấm thuốc thường đi liền với Tiêu lệnh nội quy PCCC