Trung tâm báo cháy Horing 15 - 100 Zone

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Trung tâm báo cháy Horing AHC 15 zone, 20 zone, 25 zone, 30 zone, 35 zone 40 zone, 45 zone, 50 zone, 55 zone, 60 zone, 65 zone, 70 zone, 75 zone, 80 zone, 85 zone, 90 zone, 95 zone, 100 zone.

Điện áp: 24 VDC