Tổng hợp thiết bị báo cháy

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Bảng Danh sách các thiết bị báo cháy tự động: Hochiki, Chung Mei, Formosa, Nittan. Tủ báo cháy(Trung tâm báo cháy - Fire alarm control panel), đầu báo khói, đầu báo nhiệt, chuông còi báo cháy, nút nhấn khẩn, module.

Mã hàng  Tên sản phẩm  Xuất xứ
Formosa  
F+B2:B28MS 136 Đầu báo khói 24V  
FMD-WT32L Đầu báo khói 24V  
FMD-313-12V Đầu báo khói 12V  
FMD-WS19L Đầu báo nhiệt Gia tăng  
FM-6MB Chuông 12V  
FM-6MB Chuông 24V, 6"  
FMC-FP1  Khẩn tròn 12V  
FMD-21GL Khẩn vuông 24V  
CS-401 Còi 12V  
CS-401 Còi 24V  
FMD-WS19L Đầu báo nhiệt gia tăng 18~30V DC  
FMD-WT32L Khói báo cháy 24V có đèn chớp  
SD412 Khói báo cháy 12V  
FMD 313-4 Đầu báo khói (Dùng cho TT NX) 4 dây  
FMD-313 Đầu báo khói (Dùng cho TT NX) 4 dây  
JIC-678A Đầu báo Gas  
FMD-DR998 Đầu báo khói tại chỗ  
FM-FL3 Đèn chớp  
FMD-101-12V Còi báo cháy 12V   
FMD-101-24V Còi báo cháy 24V   
FM-FL3 Đèn sáng  
FM-FP1 Khẩn vuông (đập bể kính)  
FM-FP2 Khẩn vuông (có thể reset)  
Chung mei  
CM-WT32L Đầu báo khói quang 24 V có 2 đèn LED  kèm đế  
CM-WK100L Đầu báo nhiệt cố định 24V kèm đế  
CM-WS19L Đầu báo nhiệt gia tăng 24V kèm đế  
CM-WSK701 Đầu báo nhiệt bán dẫn kết hợp gia tăng/cố định 24V kèm đế  
CM-WTK55 Đầu báo kết hợp khói quang và nhiệt 24V kèm đế  
CM-WT12L Đầu báo khói quang 12V có 2 đèn LED  kèm đế  
  Nút nhấn khẩn 24 V  
  Đén báo cháy 24 V  
  Tổ hợp báo cháy kết hợp cả chuông báo cháy, đèn báo cháy và nút nhấn khẩn  
  Còi báo cháy 12 V  
  Còi báo cháy 24 V  
  Chuông báo cháy 6 '',24 V  
CM-EP4-5L Trung tâm báo cháy 5 zone 24 V ( bao gồm bình điện)  
CM-EP4-10L Trung tâm báo cháy 10  zone 24 V ( bao gồm bình điện)  
     
NITTAN  
2PD1-10L Trung tâm báo cháy 10 kênh (Class2) 24 VDC (Kèm biến thế +battery)
Ten zones Fire alarm control panel (class2/AC220V) including battery)
 
1PM2-20LA Trung tâm báo cháy 20 kênh (Class1) 24 VDC (Kèm biến thế +acqui)
Twenty zones Fire alarm control panel (class2/AC220V) including battery) Ắc qui
 
CKLD-KPT Đầu báo khói  loại Beam (Thu Phát) 24 VDC  Beam type smke detector, 2 nd class  
2KH2-LS Đầu báo khói quang 24VDC+ đế 3T Photoelectric smoke detector with 3T base, 2 nd class.  
1MF1 Công tắc khẩn có Jack điện thoại bắt chìm Manual alrm station (Class 1) with tel jack  
2ME1A Công tắc khẩn không Jack điện thoại bắt chìm Manual alrm station (Class 1) without tel jack  
BD-6-24-11 Chuông báo cháy 6" - 24 VDC - 11dB Local alarm bell 24 VDC  
Hochiki
ALK-V Đầu báo khói địa chỉ ALK-V + đế USA
ATG-EA Đầu báo nhiệt địa chỉ ATG-EA + đế Japan
DCP-AMS Công tắc khẩn báo cháy địa chỉ DCP-AMS USA
FBB-150I Chuông báo cháy FBB-150I Japan
DCP-SOM Module điều khiển DCP-SOM USA
DCP-FRCME-S Module điều khiển DCP-FRCME-S USA
DCP-FRCME-4 Module điều khiển DCP-FRCME-4 USA
TL-13D Đèn báo cháy TL-13D Japan
HCV-2 Trung tâm báo cháy  2 zone- Bao gồm Battey  2 Zone Fixed Fire Alarm Control Panel including battery England
HCV-4 Trung tâm báo cháy  4 zone- Bao gồm Battey 4 Zone Fixed Fire Alarm Control Panel including battery England
HCV-8 Trung tâm báo cháy  8 zone- Bao gồm Battey  8 Zone Fixed Fire Alarm Control Panel including battery England
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  8 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 24 zone);
 8 Zone Dip Switch Fire Alarm Control Panel including battery
Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  16 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 24 zone)
16 Zone Dip Switch Fire Alarm Control Panel including battery
Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  24 zone- Bao gồm Battey
24 Zone Dip Switch Fire Alarm Control Panel including battery
Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  8 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)   Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  32 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)    Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  40 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)
40 Zone Dip Switch Fire Alarm Control Panel including battery
Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  48 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)  Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  56 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)      Canada
HCP-1008E Trung tâm báo cháy  64 zone- Bao gồm Battey (có thể mở rộng 64 zone)           Canada
  ACCESSORIES - PHỤ KIỆN  
HDM-1008 Board mở rộng 8 zone  cho tủ HCP-1000 series  Mod 8 Zone Canada
HRM-1008 Board 8 ngõ ra rơle cho tủ HCP-1000 series   8 Relay Circuit Module comes with eight Form C relays Canada
  ANNUNCIATOR - HIỂN THỊ PHỤ  
HRAM-1032 Bộ hiển thị  phụ 8-32 zone cho tủ  HCP-1000 series
Main Annunciator Chassis comes with Common Control Features, Indicators and 32 Bi-Colored LEDs
Canada
HRAM-1048 Bộ hiển thỊ  phụ 40-64 zone cho tủ  HCP-1000 series
Adder Annunciator Chassis comes with 48 Bi-Colored LEDs
Canada
  SMOKE DETECTOR - ĐẦU BÁO KHÓI  
SLV-24N Đầu báo khói quang + đế NS6-100  Photoelectric Smoke Detector including NS6-100 USA
SLR-24H Đầu báo hỗn hợp báo khói quang và báo nhiệt + đế NS4-100
Photo/Heat  Combination Detector including NS4-100
USA
SS-2LL-10HC Đầu báo khói tại chỗ dùng pin (pin li-ion 3V/2.4AH)
Residential Photoelectric Smoke Detector
Japan
SLR-835B-2 Đầu báo khói quang đế liền (8.0 - 32.0VDC), 2 dây 
2-Wire Baseless Photo Electric Smoke Detector, White
USA
SLR-835B-4 Đầu báo khói quang đế liền, 4 dây, nguồn 12V/24V  
4-Wire Baseless Photo Electric Smoke Detector, White
USA
SPC-24 Đầu báo khói  Beam ( Thu Phát) phạm vi bảo vệ tối đa100 mét Beam Detector Japan
SRA-24 Đầu báo khói Beam dạng phản xạ phạm vi bảo vệ 7.5-30 mét Reflective Beam Detector Japan
  Lưới dùng kiểm tra đầu báo beam  Test Filter  
  HEAT DETECTOR - ĐẦU BÁO NHIỆT  
DSC-EA Đầu báo nhiệt gia tăng + đế  Rate Of Rise Heat Detector Japan
DFE-135 Đầu báo nhiệt cố đỊnh 57oC  135 Degree Fixed Temp. Heat Japan
DFE-190 Đầu báo nhiệt cố đỊnh 87oC  190 Degree Fixed Temp. Heat Japan
DCD-135 Đầu báo nhiệt cố định 57oC và gia tăng + đế  Fixed temp./rate of rise heat detector Japan
DCD-190 Đầu báo nhiệt cố định 87oC và gia tăng + đế  Fixed temp./rate of rise heat detector Japan
NS4-100 Đế đầu báo 4"  Base - 150mA draw 4\" base 24 volt USA
NS6-100 Đế đầu báo 6"  Base - 150mA draw 6\" base 24 volt USA
SBC-2 Đế có còi báo động tại chỗ, dùng cho đầu báo 2 dây  2-Wire Sounder Base USA
SBC-2R Đế có còi báo động tại chỗ, rờle, dùng cho đầu báo 2 dây 2-Wire  Sounder W/ Relay Base USA
SBC-4 Đế có còi báo động tại chỗ, dùng cho đầu báo 4 dây  4-Wire Sounder Base USA
  ĐẦU BÁO LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG HÚT - CONVENTIONAL DUCT DETECTOR  
DH-98P Đầu báo Duct quang lắp trên đường ống  Photo Duct Detector USA
DH-98HVP Đầu báo Duct quang lắp trên đường ống, điện áp cap   Hi Voltage Photo Duct Detector USA
STS-2.5 Ống lấy mẫu 2.5' - sampling tube 2.5'   Sampling Tube 2.5 Ft USA
STS-5 Ống lấy mẫu 5.0' - sampling tube 5.0'  Sampling Tube 5 Ft USA
STS-10 Ống lấy mẫu 10' - sampling tube 10'  Sampling Tube 10 Ft USA
  ALARM BELL - CHUÔNG BÁO CHÁY  
FBB-150I Chuông báo cháy 6" (150MM), 24V   Alarm Bell 6" Japan
  MANUAL ALARM STATION - CÔNG TẮC KHẨN  
HPS-SAH Công tắc khẩn kèm cây chốt thủy tinh  Pull Station, Single Action, Includes Glass Rod USA
SERIES 01 Công tắc khẩn có thể reset được  Manual call point - resettable type England
HPS-CP Công tắc khẩn dạng đập kính   Call Point, Break Glass USA
  LAMP - ĐÈN BÁO  
TL-13D Đèn báo cháy khu vực  Local Lamp Japan
TL-13DW Đèn báo cháy khu vực, chịu nước  Local Lamp (weather proof type) Japan