Phụ kiện phòng cháy chữa cháy, phụ kiện thiết bị chữa cháy