Ngàm van bằng đồng răng trong

NGÀM VAN Răng trong BẰNG ĐỒNG

Mã sản phẩm: TY-201 NGÀM VAN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

ngàm van răng trong

NGÀM VAN Răng trong   BẰNG ĐỒNG 

TY-201 NGÀM VAN D40 (1-1/2"), D50 (2"), D65 (2-1/2")