Kim thu sét Pháp STAR khớp đồng

Kim thu sét STAR - Pháp

Giá từ 7.552.000 đến 13.060.000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

Kim thu sét STAR - Pháp

Kim thu sét STAR - Pháp  
STAR 2.10 (khớp đồng) 24 tháng 43m  7,552,000
STAR 3.25 (khớp đồng) 65m 9,712,000
STAR 6,45 (khớp đồng) 89m 11,980,000
STAR 6,60 (khớp đồng) 107m 13,060,000