Kim thu sét IONIFLASH Pháp khớp đồng

Kim thu sét IONIFLASH - Pháp

Giá từ 13.816.000 đến 16.192.000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

Kim thu sét IONIFLASH - Pháp

Kim thu sét IONIFLASH - Pháp  VNĐ 
IONIFLASH MACH 30(khớp đồng) 24 tháng 107m                 13,816,000
IONIFLASH MACH 45(khớp đồng) 107m                 15,004,000
IONIFLASH MACH 60(khớp đồng) 107m                 16,192,000