Kim thu sét INGESCO -TBN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Kim thu sét INGESCO Tây Ban Nha

Kim thu sét INGESCO -TBN

Kim thu sét INGESCO Tây Ban Nha  
PDC 2.1 12 tháng 57m 6,580,000
PDC 3.1 63m 9,280,000
PDC 3.3 75m 12,520,000
PDC 4.3 85m 14,680,000
PDC 5.3 95m 15,760,000
PDC 6.3 114m 16,840,000
PDC 6.4 120m 37,900,000
PDC E15 75m 10,684,000
PDC E30 80m 12,520,000
PDC E45 105m 13,600,000
PDC E60 120m 16,840,000