Kim thu sét Tây Ban Nha PSR

Kim thu sét hiệu PSR Tây Ban Nha

Giá từ 11.872.000 đến 18.676.000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

Kim thu sét PSR Tây Ban Nha (Thu VAT)

 Kim thu sét hiệu PSR - Tây Ban Nha (Thu VAT)  VNĐ 
EC-SAT 250 12 tháng 70m                 11,872,000
EC-SAT 500 80m                 13,060,000
EC-SAT 750 90m                 14,788,000
EC-SAT 1000 107m                 18,676,000
Thiết bị thu sét 21012 (PSR) Tây Ban Nha                   3,556,000