Kim thu sét Canada CARITEC

Kim thu sét CARITEC - Canada

Mã sản phẩm: CARITEC

Giá từ 5.176.000 đến 17.164.000

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 028 6656 6422 - 0986099519

  • Thông tin chi tiết

Kim thu sét CARITEC Canada 

Kim thu sét chiều dài từ 32m đến 131m

Kim thu sét CARITEC - Canada

Kim thu sét CARITEC - Canada   
 PCS-ESE 1.300  24 tháng 32m 5,176,000
 PCS-ESE 2.350  45m 5,716,000
 PCS-ESE 3.350  65m 7,552,000
 PCS-ESE 3.450  85m 8,848,000
 PCS-ESE 3.550  95m 9,928,000
 PCS-ESE 3.650  107m 10,954,000
 PCS-ESE 3.750  120m 13,384,000
 PCS-ESE 6.650  131m 17,164,000
 Thiết bị đếm sét LSR-II