Họng tiếp nước trụ tiếp nước

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Họng tiếp nước 2 nhánh 4 nhánh,  trụ tiếp nước chữa cháy hay còn gọi là cây tiếp nước.

Hộng tiếp nước và trụ tiếp nước dùng để cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy khi sử dụng bằng cách bơm nước trực tiếp vào họng. Họng được gắn vào trụ và gắn vào đường ống nước chữa cháy.

Cây tiếp nước hay trụ tiếp nước chữa cháy thường được lắp đặt đi đôi với 1 hệ thống chữa cháy. Dùng để tiếp nước từ xe chữa cháy cho hệ thống.

 

họng tiếp nước trụ tiếp nước chữa cháy