Họng nước 2 chạc

Ngõ vào DN65
2 ngõ ra DN50

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0886 246 114 - 02866566422

  • Thông tin chi tiết

Họng tiếp nước 2 chạc - họng tiếp nước chữa cháy 2 chạc, họng cấp nước chữa cháy chữ Y, họng cấp nước chữa cháy 2 chạc DN65-DN50-DN50, ngõ vào 65 2 ngõ ra 50

họng nước chữa cháy 2 chạc, họng nước 2 chạc2 chặc chữa cháy