Phương pháp tạo bọt hòa không khí - bọt Foam

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-06

Bọt chữa cháy hay còn gọi là bọt hòa không khí được tạo bằng 2 phương pháp: Phương pháp đơn giản và phương pháp tạo bằng khí nén.

1. Tạo bọt bằng phương pháp đơn giản

Chất tạo bọt đậm đặc ở thể lỏng được trộn vào nước theo tỉ lệ nhất định có thể là 3% hoặc 6% tạo thành dung dịch chất tạo bọt chảy trong đường vòi và đi tới lăng tạo bọt(phun bọt) Không khí cần thiết để tạo bọt được lấy từ môi trường và được hút qua lăng phun bọt. Tại lăng phun hỗn hợp bọt, không khí, nước và đập cơ học vào lưới thép của lăng và tạo thành bọt hòa không khí phun ra ngoài.

Độ bền, độ nở của bọt được tạo theo phương pháp này tùy thuộc vào áp suất đường nước, cấu tạo của lăng và chất lượng bọt.

Phuong pháp này được sử dụng rộng rãi trong chữa cháy của lực lượng PCCC

2. Phương pháp tạo bọt bằng khí nén

Trong trường hợp không khí cần thiết được hút vào lăng để tạo bọt không có, người ta sử dụng bình khí nén.

Nguyên tắc: Dùng các bình khí nén có sẵn(khí CO2, N2, Ar) qua hệ thống ống dẫn khí và được đưa vào lăng tạo bọt cùng với hỗ hợp dung dịch chất tạo bọt. Khi hỗn hợp này được phun ra khỏi đầu lăng thì khí nén giãn nở ra và tạo thành bọt.

Phương pháp này tạo bọt tốt hơn thông thường, bọt có dạng bong bóng mịn, đồng đều.

Các cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp thường mua bọt chữa cháy để trang bị cho hệ thống chữa cháy bọt Foam đã được lắp đặt. Hệ thống chữa cháy Foam chủ yếu được lắp đựt cho các cơ sở mà vật liệu cháy không thể chữa cháy bằng nước như xăng dầu, mỡ, vật liệu thiết bị kỹ thuật...