Phương án chữa cháy của cơ sở

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-29

Những vấn đề cơ bản về phương án chữa cháy của cơ sở

Khái niệm về phương án chữa cháy.

Phương án chữa cháy là tài liệu nghiệp vụ dùng cho chỉ huy chữa cháy trong công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức dập tắt đám cháy tại một cơ sở, khu dân cư, rừng, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy việc xây dựng phương án chữa cháy đối với các cơ sở, khu dân cư hay những phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, không những đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ huy, điều hành các hoạt động dập tắt đám cháy tại các cơ sở, khu dân cư và các phương tiện giao thông cơ giới này, mà còn đóng vai trò quan trọng  trong việc nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy.

Mục đích phương án chữa cháy của cơ sở.

Phương án chữa cháy giúp cho cán bộ phòng cháy và chữa cháy cơ sở nắm được đặc điểm có liên quan đến công tác chữa cháy, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở, dự kiến khả năng phát triển của đám cháy, các biện pháp kỹ thuật cứu chữa.

Việc lập và thực tập phương án chữa cháy giúp cho chỉ huy chữa cháy có cơ sở đánh giá đúng tình hình diễn biến đám cháy, chủ động tổ chức điều hành các hoạt động chiến đấu của lực lượng tham gia trong quá trình cứu người, cứu tài sản và dập tắt đám cháy.

Yêu cầu đối với phương án chữa cháy.

Nội dung

Phương án chữa cháy phải thể hiện được phương châm Tích cực phòng ngừa, sẵn sàng cứu chữa các vụ cháy xảy ra.

Nội dung các phương án phải thể hiện đầy đủ tính chiến đấu, khoa học, tính pháp lý và tính quần chúng, phương án phải là tài liệu cô đọng có tính chính xác cao nhằm thỏa mãn yêu cầu cứu chữa một vụ cháy