Những ký hiệu trên bình chữa cháy khí CO2

Đăng bởi: PCCC24(sale@pccc24.com) | Last updated 2015-07-08
Bình bột chữa cháy thường được sử dụng là loại bình có ký hiệu MT2, MT3, MT5,...những ký hiệu này nói đến trọng lượng chất chữa cháy CO2, MT2 tương ứng bình có khối lượng 2kg CO2,...Những bình có khối lượng dưới 4kg thường được gọi là bình BC, lí do là ở trọng lượng này, bình chỉ có thể dập tắt các đám cháy thuộc nhóm B và nhóm C.