Nguyên lý làm việc của hệ thống chữa cháy tự động

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-30

hệ thống chữa cháy tự động

Hệ thống chữa cháy tự động bao gồm:

1. Thiết bị chứa chất chữa cháy

2. Thiết bị vận chuyển chất chữa cháy

3. Thiết bị phun chất chữa cháy

4. Thiết bị cảm biến - đầu báo cháy hay vòi phun

5. Trung tâm điều khiển hệ thống chữa cháy tự động

6. Đường ống chữa cháy

7. Thiết bị báo báo động

8. Nguồn điện

9. Van lựa chọn khu vực chữa cháy

Nguồn điện có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho hệ thống hoạt động, có hai nguồn độc lập là nguồn điện xoay chiều 220V và nguồn ắc quy dự phòng. Nguồn điện có dòng rất lớn so với của hệ thống báo cháy tự động.

Thiết bị vận chuyển chất chữa cháy gồm máy bơm, bể khí nén hoặc áp lực trong đường ống của dòng khí vận chuyển, có nhiệm vụ phân phối chất chữa cháy từ thiết bị chứa đến các van lựa chọn khu vực và thiết bị phun.

Trung tâm điều khiển chữa cháy tự động có nhiệm vụ hiển thị trạng thái và tự động chuyển chế độ làm việc cho hệ thống. Mỗi chế độ làm việc khác nhau, trung tâm sẽ tạo ra những tín hiệu tương ứng để điều khiển sự làm việc của các thiết bị theo một chương trình nhất định. Trung tâm này được kích hoạt từ tín hiệu cảm biến cháy.

Thiết bị chứa chất chữa cháy có thể là bể nước, bể đựng chất tạo bọt, bình chứa bọt, bình khí nén ngoài ra còn có nguồn nước như ao, hồ, sông, giếng...

Thiết bị phun chất chữa cháy vào đám cháy là tổng hợp tất cả các đường ống trong mạng và các vòi phun. Có nhiệm vụ phun chất chữa cháy vào đám cháy.

 

Nguyên lý làm việc

Bình thường hệ thống ở chế độ thường trực, trung tâm điều khiển hệ thống sẽ hiển thị và giám sát trạng thái làm việc của các khối chức năng trong hệ thống.

Khi có cháy xảy ra trong các khu vực bảo vệ, các yếu tố môi trường cháy thay đổi đạt đến ngưỡng làm việc  của các đầu báo cháy thì các đầu báo cháy làm việc tạo ra tín hiệu truyền về trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển sẽ xử lý tín hiệu truyền về để phát lệnh báo động, chỉ thị khu vực xảy ra các tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi để điều khiển các rowle làm việc. Rowle làm việc sẽ kích thích các thiết bị truyền dẫn để mở các van lựa chọn khu vực chữa cháy và khởi động các thiết bị vận chuyển đưa chất chữa cháy tới khu vực cháy.