Khoang cháy là gì

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2017-12-07

Khoang cháy là gì?

Trong công tác an toàn PCCC thường nhắc đến khoang cháy, vậy khoang cháy là gì và tác dụng của nó như thế nào, sau đây chúng tôi xin trích dẫn và phân tích một vài thông tin về khoang cháy dựa trên QCVN06-2010/BXD.

Khoang cháy là một phần của ngôi nhà được ngăn cách với các phần khác của ngôi nhà bằng các tường ngăn cháy loại 1. 

Tường ngăn cháy loại 1 là tường có REI 150.

Tác dụng của khoang cháy là ngăn chặn cháy lan, bảo vệ các phần, vùng, khu vực, tầng khác của ngôi nhà khỏi đám cháy nếu xảy ra cháy tại 1 vị trí nhất định trong không gian nhà.

Thông thường khoang cháy là diện tích của toàn bộ không gian nhà, khoang cháy có diện tích nhất định

Theo bảng H QCVN06-2010/BXD quy định giới hạn khoang cháy như sau

Đối với nhà chung cư

Bậc chịu lửa I II thì diện tích khoang cháy lớn nhất là 2200m2.

Bậc chịu lửa III thì diện tích khoang cháy lớn nhất là 1800m2.

Như vậy đối với nhà có bậc chịu lửa I II thì diện tích 1 sàn lớn nhất là 2200m2, nếu diện tích sàn lớn hơn 2200m2 thì phải làm tường ngăn cháy loại 1 để chia không gian sàn ra thành các khoang có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2200m2. Khi đó các khoang này là không thông với nhau, ngăn cách hoàn toàn với nhau.

Đối với nhà sản xuất và nhà kho

Bậc chịu lửa I và hạng sản xuất A, B thì không quy định khoang cháy.

Bậc chịu lửa II và hạng sản xuất A, B và 2 tầng thì khoang cháy tối đa 5200m2, 3 tầng thì diện tích khoang cháy tối đa 3500m2, 1 tầng thì không quy định.

Khoang cháy trong các công trình như tầng hầm, nhà xe, nhà sản xuất, nhà kho thường được làm bằng hệ thống Drencher. Giúp cho không gian sản xuất và lưu trữ thông thoáng và rộng rãi, tiện lợi trong việc đi lại, vận chuyển, sẩn xuất cũng như lưu trữ.

khoang cháy

Hình ảnh mô tả khoang cháy của nhà xưởng