Khái niệm và phân loại đám cháy

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-07-27

Khái niệm và phân loại đám cháy.

Khái niệm đám cháy.

Sự cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và ánh sáng. Quá trình cháy là quá trình biến đổi lý hóa tỏa nhiệt phức tạp của hỗn hợp cháy và chất oxy hóa tạo thành sản phẩm cháy.

Từ khái niệm về quá trình cháy, chúng ta sẽ thấy trong quá trình cháy, đồng thời diễn ra nhiều quá trình khác nhau:

Quá trình lý học: Trao đổi nhiệt và khí

Quá trình hóa học: Sự phân hủy các chất cháy ban đầu thành các sản phẩm phân hủy nhiệt, sự tương tác của oxy với chất cháy tạo sản phẩm cháy.

Các hiện tượng kèm theo đám cháy:

- Cháy kèm theo sinh và tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Đây là hiện tượng cơ bản và đặc trưng của các đám cháy, vì hiện tượng này có thể đánh giá mức độ nguy hiểm đám cháy, nó có thể gây cháy lan, gây bỏng cho người và làm hư hại vật liệu thiết bị xung quanh.

- Cháy kèm theo sản phẩm cháy ở vùng cháy: khi cháy sẽ sinh ra khói và các loại khí độc đặc biệt là khí CO và CO2.

- Trao đổi khí bằng cơ chế đối lưu của các dòng khí, đưa không khí vào vùng cháy, đưa sản phẩm cháy ra môi trường.

Phân loại đám cháy.

Các dấu hiệu phân loại đám cháy bao gồm: điều kiện trao đổi khí, bản chất của chất cháy, khả năng phát triển đám cháy, thời gian cháy,...

1. Phân loại theo điều kiện trao đổi khí các đám cháy

- Đám cháy ngoài là những đám cháy ở phía ngoài tòa nhà, công trình. Đặc điểm của cháy ngoài là trao đổi khí chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện khí hậu.

- Đám cháy trong là đám cháy bên trong các cấu kiện nhà cửa, ống thông gió, công trình trong lòng đất... Đặc điểm của đám cháy trong là trao đổi khí chỉ diễn ra qua các lỗ cửa trên cấu kiện bao che, do đó sẽ dẫn đến sự tích tụ khói.

2. Phân loại theo bản chất đám cháy.

- Loại A là đám cháy chất rắn, khi cháy thường sẽ tạo than hồng.

- Loại B là đám cháy chất lỏng và rắn hóa lỏng

- Loại C là đám cháy các chất khí

- Loại D là đám cháy các kim loại

- Loại E là đám cháy dầu mỡ và mỡ động vật thực vật

3. Phân loại theo dấu hiệu thay đổi diện tích đám cháy

- Đám cháy có diện tích cháy tăng theo thời gian hay gọi là nhóm đám cháy lan truyền.

- Đám cháy có diện tích cháy không tăng.