Hình thức tự kiểm tra an toàn PCCC

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-09-20

Tự kiểm tra là một chức năng quản lý, một khâu trong quy trình quản lý, có chức năng xem xét tình hình và kết quả thực tế thi hành pháp luật, chính sách, chủ trương của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội được giao. Tự kiểm tra có nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, thiếu sót thực tế của khách thể bị quản lý với tiêu chuẩn được dùng làm cơ sở  để đánh giá. Tự kiểm tra không những phát hiện mà còn phòng ngừa những sai sót, sơ hở trong thực hiện những khả năng và nguồn lực mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở. Quá trình tự kiểm tra còn phát hiện đánh giá những ưu điểm cần phát huy, những khả năng cần xử lý để đạt mục tiêu quản lý.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ và chuẩn bị các điều kiện cho việc chữa cháy, cứu người, thoát nạn và chống cháy lan, công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC của người đứng đầu cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng.

Mục đích của công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC tại cơ sở:

- Đánh giá ý thức, trách nhiệm, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về PCCC của người đứng đầu các bộ phận và các thành viên làm vệc trong bộ phận đó cũng như công tác đảm bảo an toàn PCCC của bộ phận cơ sở.

- Nắm chắc thực trạng công tác PCCC của từng bộ phận trong cơ sở để có biện pháp khắc phục những vi phạm quy định về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ và chuẩn bị mọi điều kiện cho việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan khi xảy ra cháy.

- Phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động PCCC tại từng bộ phận trong cơ sở để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các biện pháp, giải pháp PCCC hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác này.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể các nhân làm tốt công tác PCCC, kiên quyết xử lý những hành vi làm bừa, làm ẩu, tiêu cực trong công tác này.

Các hình thức tự kiểm tra an toàn về PCCC


- Kiểm tra toàn diện về PCCC, kiểm tra tổng thể công tác đảm bảo an toàn PCCC trong toàn bộ diện tích cơ sở và mối quan hệ của cơ sở với các đối tác xung quanh, về nguồn nước chữa cháy và giao thông bên ngoài cơ sở khi có cháy xảy ra. Việc kiểm tra này làm theo định kỳ và được báo cáo kết quả, lưu lại kết quả trong hồ sơ PCCC.

- Kiểm tra an toàn về PCCC theo khu vực, tức là kiểm tra theo từng khu vực như văn phòng, nhà kho, nhà xưởng.

- Kiểm tra theo chuyên đề là hình thức tự kiểm tra an toàn về PCCC trong cơ sở với nội dung chuyên sâu một vấn đề có liên quan PCCC.