Giới thiệu máy bơm chữa cháy

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-07-13

Máy bơm chữa cháy là một phần của một hệ thống phun nước cứu hỏa được hoạt động bằng điện, diesel hoặc hơi nước, ngày nay chủ yếu sử dụng điện hoặc diesel.

Hoạt động: Lượng nước được lấy trực tiếp từ đường ống cấp nước ngầm công cộng, hoặc một nguồn nước tĩnh (ví dụ, bể, hồ chứa, hồ). Đối với các máy bơm cung cấp nước cho hệ thống phun nước bằng đầu phun và hệ thống ống, vòi phun thì có áp suất đẩy cao.

Các máy bơm chữa cháy bắt đầu hoạt động khi áp suất trong hệ thống phun nước cứu hỏa giảm xuống dưới một ngưỡng cho phép nhất định. Áp lực hệ thống phun nước giảm đáng kể khi một hoặc nhiều vòi phun nước cứu hỏa được tiếp xúc với nhiệt độ trên nhiệt độ cho phép, khi đó đầu vòi phun sẽ vỡ và thoát nước. 

Máy bơm chữa cháy là cần thiết khi hệ thống nước đô thị địa phương không thể cung cấp đủ áp lực để đáp ứng các yêu cầu thiết kế thủy lực của hệ thống tưới phun lửa. Điều này thường xảy ra nếu các tòa nhà là rất cao, chẳng hạn như trong tầng cao tòa nhà, hoặc trong hệ thống yêu cầu áp lực thiết bị đầu cuối tương đối cao ở các vòi phun lửa để cung cấp một khối lượng lớn nước, chẳng hạn như trong các kho lưu trữ. Máy bơm chữa cháy cũng là cần thiết nếu cung cấp nước phòng cháy chữa cháy được cung cấp từ một bể chứa nước dưới mặt đất.

Các loại máy bơm sử dụng cho dịch vụ cứu hỏa bao gồm: trường hợp ngang chia, trường hợp phân chia theo chiều dọc, nội tuyến dọc, tuabin dọc, và hút hết.

Máy bơm jockey là một máy bơm kết nối với một hệ thống đầu phun sprinkler nhằm duy trì áp suất trong đường ống ở một mức nhất định. Khi đầu phun bị vỡ ra áp suất giảm đột ngột máy bơm này sẽ điều khiển để các máy bơm chính hoạt động, nó được xem là một phần của hệ thống điều khiển máy bơm chữa cháy. Và máy bơm loại này thường là máy bơm ly tâm trục đứng đa cấp nhỏ.

Tham khảo Wiki