Bình chữa cháy CO2 so với bình chữa cháy Bột ABC

Đăng bởi: Nguyễn Nhật Minh(dragontly@gmail.com) | Last updated 2015-07-08

Bình chữa cháy CO2 và bình chữa cháy bột ABC khác nhau như thế nào, nên dùng loại bình nào thì tốt